úvod recepty články   diskusia na stiahnutie kontakt
 
 
Nepokoušejte se nikdy posoudit něco, o čem nic nevíte. Nekritizujte nikdy něco slovy "Tomu nevěřím!" Je to totéž, jako byste řekli: "Nic o tom nevím a proto je to nesmysl".
Než označíte ně co za správné nebo nesprávné, za pravdivé nebo nepravdivé, nejdříve to prověřte. Zkušenost je daleko cennější než všechny řeči na světě.
Dr. Walker
hľadať:
 
 
 
 
  • 28.07.2009
    môžete si vypočítať svoje BMI a BMR index
  • 16.05.2009
    spúšťame diskusné fórum na FreshFood.sk
  • 05.05.2009
    spúšťame portál FreshFood.sk


 
 

-
Upozorni známeho na článok
Kyvadlo

Niečo o kyvadle


Vo vzťahu ku kyvadlu je človek meracím prístrojom, resp. príjemcom, a kyvadlo iba ukazovateľom. Výraz “radiestézia”, čo je súhrnný pojem pre prácu s kyvadlami a prútmi, sa spája s menom francúzskeho kňaza Abbé Boulyho. Radiestézia vznikla spojením latinského „radius“ (lúč) a gréckeho „aisthesis“ (pociťovať, vnímať), čo preložíme ako „pociťovanie žiarenia“. Radiestézia vychádza z toho, že všetky živočíchy, predmety a materiály vydávajú zo seba žiarenie (oscilujú). Tieto oscilácie zachytávame pomocou kyvadla alebo prúta. Pri uplatnení kyvadlovej techniky sa človek zahĺbi do seba a položí si otázku. Odpoveď dostáva v pohybe kyvadla, ktorý môže interpretovať buď kladne (áno), alebo záporne (nie). Možno si položíte otázku, ako sa dá pomocou kyvadla odpovedať na otázku sformulovanú iba v duchu. Odpoveď je jednoduchá: aj myšlienky oscilujú!
Kyvadlo možno zhotoviť z ľubovoľného predmetu, ktorý sa dá zavesiť na špagát. V krajnom prípade to môže byť aj obrúčka, kľúč alebo zátka, priviazaná na niť. Na trvalé používanie je lepšie kúpiť si kyvadlo. Rozhodujúcim kritériom pri výbere je tvar (prstencové, guľaté, kvapôčkové,…), materiál, hmotnosť a spôsob zavesenia. Medzi špeciálne druhy kyvadiel patria:
Špirálové kyvadlo patrí vďaka konštrukcii medzi najľahšie. Špeciálny tvar umožňuje zachytiť i najjemnejšie oscilácie; kovová špirála navyše zosilňuje zachytávanú energiu.

 

Mermetovo plniace kyvadlo sa vyznačuje dvoma zvláštnosťami: jeho materiál sa skladá zo špeciálnej zliatiny, a dovnútra sa dajú vložiť vzorky materiálov (napr. voda, zlato). To umožňuje kyvadlo naladiť na určitú látku, čím sa výrazne zjednodušuje hľadanie.
Každý materiál má určité vlastnosti a osobitnú frekvenciu kmitania, ktorá môže vplývať na prácu s kyvadlom, platí to nielen pre kovy, ale aj nerasty a dreviny. Mosadz je najpoužívanejší materiál na výrobu kyvadiel. Táto zliatina je zložená z negatívne nabitej medi a pozitívne nabitého zinku, čo jej dodáva neutrálny charakter. Pomerne často sa využíva aj meď, striebro, zlato a chróm. Nerastné kyvadlá sú najosobitejšie. Z rôznych druhov nerastov sa používa najmä krištáľ, jantár, jadeit, sklo a ametyst.
Ľahké kyvadlá s hmotnosťou do 30 gramov sa ľahko rozkývu, ale sú veľmi živé. Na rozkývanie ťažších typov (nad 50 g) treba viac energie, teda sú vhodnejšie pre pokročilých a na prácu v teréne. Začiatočníci by mali používať kyvadlá s hmotnosťou okolo 20 g (odpovedajúca dĺžka retiazky je max 10 cm).
Čistenie kyvadla v tomto prípade neznamená odstraňovanie nečistôt, ale eliminovanie rušivých energií, ktoré sa môžu na ňom zachytiť. Vo väčšine prípadov na to stačí prúd studenej vody, alebo po ňom niekoľkokrát prejdite dlaňou.
Kyvadlová etika. Každý človek má osobné pohnútky, ktoré ho priviedli k tejto činnosti. Kyvadlo by sme nikdy nemali používať z nízkych egoistických pohnútok. Zmyslom tejto schopnosti nie je uhádnuť čísla športky alebo predvídať stúpanie akcií, aby sme zarobili veľa peňazí. Takéto pokusy sú vopred odsúdené na neúspech a môžu viesť k strate schopnosti narábať s kyvadlom. Pomocou kyvadla by ste nemali riešiť ani morálne problémy, ale pristupovať k nim iba na základe vnútorných pocitov. Mnohí ľudia majú sklon používať kyvadlo na riešenie každodenných problémov. Nepreháňajte prácu s kyvadlom, spoliehajte sa viac na zdravý ľudský rozum. Uvedomte si, že kyvadlo je užitočný prostriedok na udržiavanie fyzického a psychického zdravia, a v tomto zmysle ho aj používajte. Nikdy nepracujte s kyvadlom tak, aby o tom osoba, o ktorú ide, nevedela. Vaša úprimná snaha o pomoc by sa zmenila na zasahovanie do súkromnej sféry.

Existujú 2 základné varianty, ktorými možno dospieť k odpovedi áno alebo nie. Zoberte kyvadlo do ruky. Usilujete sa uvoľniť ruku, aby zostala pokojná, a položte si otázku: aké je znamenie pre áno? Kyvadlo sa začne pohybovať a jeho pohyby budú ekvivalentom odpovede áno. Rovnako postupujte aj pri určovaní odpovedí nie a neplatná odpoveď

Kladenie otázok je jedným z najdôležitejších aspektov práce s kyvadlom. Dbajte na to, aby ste otázky formulovali čo najpresnejšie. Na otázku: „Môžem toto jedlo konzumovať?“ sa dá odpovedať len kladne. Správnejšia je otázka: „Neuškodí toto jedlo môjmu zdraviu?“ otázky kladieme tak, aby mali jednoznačnú odpoveď áno/nie.
Naladenie Väčšina používateľov sa pred začatím práce potrebuje naladiť na kyvadlo. Cieľom nalaďovania je dosiahnuť ideálnu fyzickú a psychickú pohodu. Vedomé, pokojné a hlboké dýchanie nastoľuje vnútornú rovnováhu a pomáha doplniť zásoby vitálnej energie. Ak máte skúsenosti s meditáciou, siahnite po niektorých osvedčených cvičeniach. Veľa používateľov kyvadiel sa pri naladení zahĺbi do seba a obráti sa na Boha, aby našlo svoj duchovný kompas. Efektívnou metódou je aj vizualizácia dobíjania energie. Predstavte si tok energie ako biele svetlo, ktoré preniká zhora do čakry temena a nabíja vás novou energiou. Ľahké preklepávanie týmusu, ktorý sa nachádza pod hrudnou kosťou, môže vo vašom okolí vyvolať salvy smiechu, no v skutočnosti slúži na aktivizáciu tejto žľazy. V kineziológii zohráva týmus – v súvislosti s vitálnou energiou – kľúčovú úlohu. V zásade môžete použiť každú metódu, ktorá vám prinesie fyzické a psychické uvoľnenie a doplní vám zásoby energie.
Práca s kyvadlom Pri práci s kyvadlom je dôležité naplno sa sústrediť na úlohu a eliminovať vonkajšie a vnútorné (myšlienkové) vplyvy. V mysli alebo nahlas si položíme otázku, po ktorej by mal nasledovať neutrálny, vyčkávací postoj, kým sa pohyb kyvadla celkom neustáli. Niekedy sa stáva, že kyvadlo sa vydá určitým smerom, ale definitívna odpoveď bude úplne iná. Vyhýbajte sa preto unáhleným záverom. Ak to úloha umožňuje, vytvorte si o nej vizuálnu predstavu (pri hľadaní prameňa si napríklad predstavte prúd tečúcej vody). Ak neviete čo s voľnu rukou počas manipulácie s kyvadlom, položte ju na solarplexovú čakru (dva prsty nad pupkom) čím zároveň zvyšujete senzitivitu.

Problémy na začiatok


Medzi najzávažnejšie problémy na začiatku práce s kyvadlami patrí:

    *
      nedôvera vo vlastné schopnosti. Mnohí ľudia v hĺbke duše nedôverujú svojim schopnostiam alebo kyvadlovej technike a nahovárajú si, že to „nedokážu“ čo spôsobí, že kyvadlo zostane stáť. To sa dá prekonať pozitívnymi myšlienkovými pochodmi (napr. si opakujte vety: Plne dôverujem svojim schopnostiam. Som plný/á energie).
    *
      ovplyvňovanie pohybu kyvadla spôsobené nadmerným očakávaním. V honbe za úspechom sa v mysli vytvárajú predstavy, ktoré ovplyvňujú reakciu kyvadla. Skrátka: ak myslíte na „áno“, kyvadlo vám podľa toho dá odpoveď. Preto sa počas práce s kyvadlom snažíme prerušiť prúd myšlienok a trpezlivo čakať na odpoveď. Nasledujúce cvičenie pomáha eliminovať ovplyvňovanie a umožní skontrolovať správnosť výsledku:

Potrebujete na to nepriesvitnú škatuľu alebo puzdro a tyčinkovú batériu. Požiadajte niekoho, aby batériu vložil do puzdra, a zatvoril ho tak, aby ste nepoznali polohu batérie. Potom skúste pomocou kyvadla zistiť kladný a záporný pól. Držte kyvadlo tesne nad puzdrom a opýtajte sa: „Ktorý pól sa tu nachádza?“ potom otvorte puzdro a presvedčte sa o správnosti výsledku. Cvičenie opakujte niekoľko krát za sebou, čím získate rutinu.

    *
      nedostatočná koncentrácia je často príčinou chybných odpovedí. V tom prípade pomôže nasledujúce cvičenie:

Plne sa sústreďte na dýchanie, dýchajte uvedomene a zhlboka. Pri každom nádychu si v duchu povedzte dnu, pri každom výdychu von, striedajte dnu a von. Váš vnútorný chaos sa utíši pretože ste naplno sústredení na dýchanie. Cvičenie by malo trvať najmenej 5 minút a keby sa vám vracali dotieravé myšlienky, môžete ho kedykoľvek zopakovať. Ako alternatívu môžete skúsiť rátanie: pri každom nádychu a výdychu narátajte do 10 a vždy začnite znova. V zložitejších prípadoch počítajte odzadu, čím ešte viac sústredíte pozornosť.

    *
      vplyv citov sa významne podieľa na chybných odpovediach . Je ťažké eliminovať ich, keď máte zistiť, či napr. vaša priateľka trpí vážnou chorobou. Človek si vtedy z celého srdca želá, aby sa podozrenie nepotvrdilo. Jednou z možností, ako sa vyhnúť nesprávnemu výsledku, je vyslovovanie otázky monotónnym hlasom viackrát za sebou. Ďalšou možnosťou je automatická kontrola výsledku pomocou otázky: „Je tento výsledok správny?“ Kontrola sa vám po určitom čase dostane do krvi a budete ju vykonávať tak, že sa nad ňou nebudete zamýšľať.

Prácu s kyvadlom a jej výsledky môžu ovplyvniť aj mnohé ďalšie faktory, napr:
Ø    Ak cítite fyzickú či psychickú nevoľnosť, ste nahnevaný alebo včerpaný, prácu s kyvadlom odložte.
Ø    Nedostatok obrazotvornosti môže oslabiť spojenie s podvedomím.
Ø    Kovové predmety , ako hodinky, prstene a iné šperky, môžu pôsobiť rušivo. Pred začatím práce ich odložte.
Ø    Pre prácu s kyvadlom nie je vhodný ľubovoľný úsek dňa. Súvisí to s individuálnym denným rytmom každého človeka. Pokúste sa na základe experimentov zistiť čas, keď vám práca ide najlepšie.
Ø    Pred obecenstvom sa pracuje s kyvadlom ťažko, najmä ak v ňom prevažujú skeptici. Energia negatívnych myšlienok môže prejsť na kyvadlára a ovplyvniť výsledok jeho úsilia.
Ø    Ak je pohyb kyvadla nevýrazný, mali by ste začať kyvadlo sledovať pohľadom. Ustavičné sledovanie kyvadla je zárukou rýchlejších reakcií.
Ø    Pri práci s kyvadlom sa obe päty musia dotýkať zeme, nohy nesmú byť prekrížené.
Ø    Studené ruky môžu prácu s kyvadlom skomplikovať, ba dokonca znemožniť.
Ø    Pri práci vás môže obmedzovať aj výskyt geopatogénnych zón na pracovisku.
Ø    Pri búrke vzniká fenomén, ktorý sa nazýva fading. Vtedy dochádza k atmosféricky podmienenej úplnej blokáde kyvadla, kedy vypovie poslušnosť a vôbec sa nehýbe. Fading našťastie netrvá dlho.
Zdroj: Kyvadlá stručne a prakticky – Reinhard Lehner
www.witchesworld.estranky.cz

 


späť na zoznam
 


 
ALERGIA - prirodná liečba
01.12.2009 12:44:49
Magická sila dubovej kôry
01.12.2009 12:33:08
Efektívne a netoxické metódy boja s rakovinou
01.09.2009 19:29:01
Výživová (metabolická) liečba rakoviny
01.09.2009 19:23:17
Kyvadlo
24.08.2009 22:24:14
Mladý jačmeň
05.08.2009 21:27:01
Konopné semienko
04.08.2009 19:51:20
PICKLES - KVASENÁ ZELENINA
29.07.2009 20:54:18
DULA
29.07.2009 20:51:06
Kefír
29.07.2009 20:45:24
 
úvod | recepty | články | diskusné fórum | na stiahnutie | kontakt
Redakčný systém cez Webpodpora.sk