úvod recepty články   diskusia na stiahnutie kontakt
 
 
Nepokoušejte se nikdy posoudit něco, o čem nic nevíte. Nekritizujte nikdy něco slovy "Tomu nevěřím!" Je to totéž, jako byste řekli: "Nic o tom nevím a proto je to nesmysl".
Než označíte ně co za správné nebo nesprávné, za pravdivé nebo nepravdivé, nejdříve to prověřte. Zkušenost je daleko cennější než všechny řeči na světě.
Dr. Walker
hľadať:
 
 
 
 
  • 28.07.2009
    môžete si vypočítať svoje BMI a BMR index
  • 16.05.2009
    spúšťame diskusné fórum na FreshFood.sk
  • 05.05.2009
    spúšťame portál FreshFood.sk


 
 

-
Upozorni známeho na článok
Efektívne a netoxické metódy boja s rakovinou

Účelom tohto článku bude čitateľom priblížiť a popísať spôsob liečby rakoviny, ktorý je alternatívny k dnešnému konvenčnému pomocou chemoterapie a rádioterapie využívanými súčasnými onkológmi. Slovo alternatívny nepoužívam veľmi rád, keďže to môže budiť dojem nejakej podradnosti, pričom v skutočnosti práve tuto popísaný spôsob je omnoho viac vedeckejší ako už spomínané rádio- a chemoterapie. Preto by som chcel zdôrazniť, že tieto alternatívne metódy je možné použiť nie len ako doplnkové, ale aj ako hlavný samostatný spôsob liečby rakoviny s veľmi vysokou perspektívou jej úplného vyliečenia. To všetko dokonca bez vedľajších účinkov a poškodenia zdravia, ku ktorému bežne dochádza po aplikácii ožarovania alebo chemoterapie. Poznatky, o ktorých sa tu dočítate, sú zhrnutím veľkého množstva alternatívnych pohľadov na liečbu rakoviny do kompaktného celku, vrátané väzieb a vzájomných súvislosti medzi nimi. Taktiež ich je možné aplikovať na liečbu takmer akéhokoľvek typu rakoviny (pľúc, pečene, kostí, žalúdka, prsníka, kože, krvi, pankreasu, obličiek, hrubého čreva, prostaty, atd.). Je tomu tak preto, lebo príčiny vzniku jej rôznych foriem sú v podstate rovnaké. Po splnení určitých predpokladov sa potom toto ochorenie zvykne rozvinúť v najoslabenejšom mieste tela.

 

Rakovina ako choroba je výsledkom dlhoročných premien v organizme, preto
aj jej vyliečenie obyčajne trvá dlhšie v porovnaní napríklad s bežným
nachladením. Počas rokov vedúcich k prepuknutiu rakoviny sa obyčajne v
organizme zvyknú uskutočňovať rôzne metabolické zmeny a taktiež sa v ňom
usadzujú rôzne nečistoty a toxíny ako výsledok vlastného metabolizmu
tela, ale aj toxíny z prostredia, ktoré človeka obklopuje. Sú to
najčastejšie nečistoty v strave, vode, vzduchu ale aj napríklad v
kozmetických preparátoch obsahujúcich rôzne nebezpečné chemické látky,
ktoré sa používaním kozmetiky dostávajú do ľudského tela vstrebávaním
cez kožu. Všetky spomenuté toxíny telo bežne vylučuje pomocou vlastných
detoxifikačných mechanizmov akými sú pečeň, žlčník, vylučovanie
stolicou, močom, potom a pľúcami. V prípade, že množstvo toxínov
presiahne vlastnú schopnosť tela ich vylučovať, tie sa začnú pomaly v
tele hromadiť a výsledkom po dlhšej dobe môže byt práve rakovina, ale aj
množstvo iných degeneratívnych chorôb akými sú napríklad cukrovka,
rednutie kostí, kôrnatenie ciev, alzheimerova choroba a iné. V prípade
každej z týchto chorôb a hlavne v prípade rakoviny by mal preto človek
začať ako prvý krok svojej liečby procesom detoxifikácie organizmu.
Ďalšími krokmi by mali byt zmena stravovania, životného štýlu
(športovanie, zlepšovanie fyzickej kondície) a napokon aj užívanie
prírodných prípravkov podporujúcich potlačenie a následné úplné
vyliečenie rakoviny. Týmto jednotlivým oblastiam sa budem postupne v
uvedenom poradí aj venovať a podrobnejšie ich popisovať v nasledujúcich
častiach tohto článku.


Časť 1: Detoxifikácia tela


A. Tráviaca sústava

Ľudské telo disponuje, ako už bolo vyššie spomenuté, viacerými orgánmi
pomocou ktorých vylučuje z tela toxické látky. Jedným z najdôležitejších
je práve tráviaca sústava počnúc žalúdkom, tenkým a hrubým črevom. V
dôsledku zlej životosprávy sa v nich častokrát zvyknú usadzovať rôzne
zbytky stravy, tie následne zahnívajú a produkujú ďalšie toxíny, ktoré
sa následne vstrebávajú do krvi. Prvým krokom by mala byt snaha o
obnovenie čistoty prostredia čriev, úprava ich PH hodnoty, zlepšenie ich
vnútornej výstelky umožňujúcej lepšie vstrebávanie výživných látok do
krvi a osídlenie čriev prospešnými baktériami, ktoré jednak napomáhajú
tráveniu, ale na druhej strane aj produkujú niektoré prospešné vitamíny,
ako napríklad vitamíny triedy B. Tie si telo nevie samo vyrobiť a musí
ich teda prijímať buď potravou alebo produkovať spomenutými tzv.
priateľskými baktériami v črevách. Z prostriedkov, ktoré by mali
napomáhať dosiahnuť uvedené ciele patria nasledovne:


1. Sladkovodné riasy Chlorella (nazývaná aj ako Alga) alebo morská riasa
Spirulina.

Tato riasa napomáha obnoveniu zdravého PH čriev, viaže na seba pomocou
vlákniny toxické látky, prevažne ťažké kovy a vyvádza ich von z tela.
Okrem toho samotná obsahuje veľké množstvo vitamínov, minerálnych látok
a enzýmov. Ďalej napomáha úspešnému zasídleniu prospešných baktérii
(laktobacilov). Obe tieto riasy sa predávajú ako potravinové doplnky vo
forme vysušenej a do formy tabliet zlisovanej štruktúry. Najlepšie je
vyhľadať také, ktoré sú 100%, to znamená, že tableta obsahuje len riasu
a žiadne stmeľovacie alebo protihrudkujúce prísady.


2. Probiotické kultúry (obsiahnuté v kvalitných jogurtoch, zakýsanom
mlieku, prípadne v tabletách ako potravinový doplnok)

Jogurty a zakýsané mlieka sú síce prirodzenejším spôsobom, no na druhej
strane niektorí ľudia môžu byt precitlivelí na laktózu (mliečny cukor) a
taktiež mlieko zvykne zahlieňovať organizmus. Ďalším sporným bodom u
mlieka je to, že v súčasnosti sa väčšina hospodárskych zvierat kŕmi
geneticky modifikovanými plodinami, čo môže mať za následok rôzne
alergény obsiahnuté v mlieku z takto vykrmovaných hospodárskych zvierat.
Preto by som odporúčal konzumovať jogurty a zakýsané mliečne výrobky
hlavne z kozieho mlieka, najlepšie v bio (organickej) kvalite. Užívanie
probiotických kultúr v tabletách, prípadne tobolkách ako potravinových
doplnkov je taktiež možné a odporúčané. Na trhu je dostať v súčasnosti
veľké množstvo týchto prípravkov, treba si vybrať tie kvalitnejšie,
ktoré neobsahujú veľké množstvo ďalších prídavných nežiaducich látok ako
rôzne farbivá, príchute, sladidlá a podobne.


3. Kombucha (kvasený čaj)

Kombucha je starobylý nápoj pochádzajúci z Číny, ktorý sa následne
rozšíril do Ruska a odtiaľ následne do Európy a ostatného západného
sveta. Jedna sa v podstate o obyčajný čaj (zelený, čierny alebo ovocný),
do ktorého sa pridá cukor a následne sa zaleje probiotickou kultúrou
obsahujúcej laktobacily a kvasinky. Výsledný skvasený, resp.
fermentovaný nápoj obsahuje veľké množstvo vitamínov (skupiny B, C),
enzýmov a prospešných kyselín (pravotočivá kyselina mliečna, kyselina
glukonová, glukoronová a mnoho iných). Kombucha ma veľmi silné
detoxifikačné účinky, pri ktorých sa jej jednotlivé zložky viažu na
toxíny v črevách, ale aj v iných častiach tela, ktoré sú následne
odvádzané z tela von. Ďalší jej efekt je probiotický, keďže obsahuje
veľké množstvo prospešných baktérii, môže byť teda náhradou jogurtov a
iných probiotických prípravkov popísaných vyššie. Ďalší jej pozitívny
prínos je v posilňovaní imunitného systému. Práve kyselina glukonová sa
v tele dokáže meniť na glukany, ktoré obrazne predstavujú potravu pre
biele krvinky, číže hlavné imunitné zbrane tela v boji proti chorobám,
vrátane rakoviny. Kombucha je vynikajúcim prostriedkom aj proti veľkému
množstvu iných chorôb, niektorí ľudoví liečitelia tvrdia, že je dobrá
takmer na všetko.


4. Vláknina (prírodná alebo vo forme potravinových doplnkov)

Prírodná vláknina sa vyskytuje hlavne v zelenine a ovocí. Je to ich
nestráviteľná časť, ktorá ale slúži k tomu, že na seba viaže a odvádza z
tela von rôzne zbytky potravy a tým zabraňuje ich usadzovaniu v klkoch
čriev, kde by mohli následne zahnívať a pôsobiť na organizmus toxicky.
Zdrojom vlákniny je takmer všetka zelenina a ovocie. Plus sa dá dokúpiť
vo forme potravinových doplnkov. Preferovaná je ale radšej v prirodzenej
forme, keďže so skonzumovanou zeleninou a ovocím sa do tela okrem
vlákniny dostáva aj veľké množstvo potrebných vitamínov, minerálnych
látok a enzýmov.


B. Pečeň a žlčník

Pečeň je z hľadiska svojej funkcie najdôležitejším detoxifikačným
orgánom v tele. Ak nefunguje tak ako má, časom sa dôsledky prejavia na
takmer všetkých ostatných orgánoch tela. Pri zahájení liečby rakoviny by
sa preto pečeni mala venovať obzvlášť veľká pozornosť. Na stav pečene
najviac vplýva spôsob stravovania a životný štýl (najmä príjem tuku v
strave a alkohol), preto podrobnejšie sa tomuto budem venovať v časti
vyhradenej pre stravu počas rakovinovej liečby. Tuto spomeniem spôsoby a
prostriedky ktorými je možné podporiť očistenie pečene od škodlivých
látok. Samozrejme užívanie týchto látok musí byť sprevádzané zmenou
stravy, inak by to cele nemalo veľký zmysel. Spolu s pečenou v tejto
časti uvádzam aj žlčník, keďže tieto dva orgány sú vzájomne prepojené.
Nečistoty z pečene odchádzajú totiž do žlčníka a odtiaľ v podobe žlče do
čriev a odtiaľ stolicou von z tela. Na detoxifikáciu pečene a žlčníka sú
vhodné tieto prípravky:


1. Potravinové doplnky určené na regeneráciu pečene na báze vitamínov
(napr. Lipovitan)

Na trhu sa v súčasnosti nachádza veľké množstvo rôznych prípravkov pre
regeneráciu pečene, hlavne u pečeni poškodenej alkoholom alebo žltačkou.
Spoločnou črtou týchto potravinových doplnkov je to, že obsahujú vysoké
množstvo vitamínov skupiny B, inositol, cholin, pripadne ďalšie
vitamíny. Príkladom je napríklad známy Lipovitan.


2. Potravinové doplnky na báze výťažkov liečivých rastlín (napr.
Denoxinal, alebo Liver B52)

Z domácich rastlín, ktoré podporujú regeneráciu pečeňových buniek,
prípadne tvorbu a vylučovanie žlče, sú známe najmä: púpava,
ostropestrec, lopúch, rešetliach, ďatelina, cesnak. Existuje aj veľké
množstvo cudzokrajných rastlín, ktoré majú podobne účinky. Zo známych
prípravkov na slovenskom trhu sú to napríklad Denoxinal, alebo Liver
B52. Môže existovať veľké množstvo ďalších prípravkov, treba sa na ne v
lekárni opýtať a ako vždy, odporúčané je skontrolovať ich obsah nielen
po stránke účinných látok ale aj prídavných farbív a ochucovadiel, ktoré
sú nežiaduce.


3. Strava

Zo stravy najviac očisťovaniu pečene pomáhajú nasledovné veci:

- jablkový džús (najlepšie čerstvý, práve vylisovaný, resp. z
odšťavovača). Ten obsahuje zložky napomáhajúce rozpúšťaniu a následnému
vyplaveniu nečistôt z pečene a žlčníka

- tzv. Epsom soľ (sulfát magnézia). Tá umožňuje vstrebávanie magnézia do
krvi s následným uvoľňovaním kŕčov v hladkej svalovine, čím sa väčšie
kúsky odpadov uviaznutých medzi pečenou, žlčníkom a tenkým črevom môžu
dať do pohybu a následne tieto cesty uvoľniť pre jednoduchšie
vyplavovanie nečistôt z oboch týchto organov

- olivový olej. Ten ma podobné účinky ako sulfát magnézia v uvoľňovaní
uviaznutých nečistôt

- samozrejme obmedzený príjem alkoholu a tukov v strave, ktoré vysokou
mierou zaťažujú pečeň


C. Obličky

Prostredníctvom obličiek sa vylučuje veľké množstvo rôznych odpadových
látok a udržiava sa pomocou nich optimálna hladina vody a PH v krvi. Z
liekov najčastejšie odbúravaných pomocou obličiek, ktoré im aj najviac
škodia patria hlavne lieky potlačujúce bolesť, napríklad aspirín
(acylpyrín), fenacetin a acetominofen. Týmto liekom by sa preto mal
človek trpiaci rakovinou radšej vyhnúť. K prostriedkom vhodným na
prečistenie obličiek patria hlavne petržlenový čaj, čerstvé zeleninové a
ovocné šťavy (hlavne džús pripravený z červeného melóna), prípadne
zeleninový šalát pozostávajúci z natenko pokrájanej kapusty, cibule,
rozdrveného čerstvého cesnaku, petržlenu a na to pokvapkaného čerstvého
citróna.


D. Pľúca

Samotné pľúca majú dosť silný vlastný očistný mechanizmus. Ak sa
nezanášajú rôznymi cudzorodými latkami ako napríklad cigaretový dym,
prach a iné nečistoty, dokážu sa pomerne účinne samoočisťovať. Tomuto
očistnému procesu môžu občas brániť niektoré jedlá, napríklad mliečne
produkty (okrem masla a šľahačky) vytvárajúce zahlieňovanie. Človek,
ktorý si chce vyčistiť pľúca, či už trpiaci rakovinou alebo nie, by sa
mal teda vyvarovať fajčeniu, pobytu v prašnom prostredí a konzumovaniu
väčšieho množstva mliečnych výrobkov. Medzi potraviny podporujúce
odhlienenie pľúc patria prevažne cesnak, kajanské korenie, čerstvo
pomleté čierne korenie a čerstvý zázvor.


E. Koža

Mnoho ľudí si neuvedomuje, že koža patrí tiež medzi dôležité očisťovacie
orgány ľudského tela. Nečistoty sa dostávajú von z tela cez kožu hlavne
v podobe potu, ale napríklad aj tzv. vypučením, respektíve prasknutím
vyrážok na koži. Stav kože a pórov na nej môže teda významným spôsobom
prispievať k schopnosti organizmu zbavovať sa cudzorodých látok. K
podpore vylučovania škodlivín cez kožu prispievajú hlavne tieto aktivity:

- Športovanie

Pri vykonávaní fyzickej aktivity sa telo zahrieva a následne sa z neho
prostredníctvom potu vyučujú škodliviny. U ľudí s rakovinou treba
množstvo fyzickej aktivity prispôsobiť možnostiam, vždy ale platí, že
aspoň nejaký pohyb je stále lepší ako žiadny pohyb. Pri pohybových
aktivitách okrem iného dochádza aj k lepšiemu prekrveniu tkanív, čo
znamená nielen lepšie prekysličovanie buniek, ale aj lepšie odvádzanie
metabolických splodín von z nich.

- Sauna

Pri saunovaní sa z tela vylučuje zvýšené množstvo potu a súčasne sa pri
ňom aj otvárajú zapchaté póry na koži umožňujúce lepšie odplavovanie v
nej uviaznutých nečistôt. Saunovanie je možné praktizovať v prípade
rakovinového ochorenia samozrejme iba v prípade, ak to zdravotný stav
dovoľuje.

Čo sa týka detoxikácie pomocou koze by som sa chcel zastaviť pri jednom
veľmi dôležitom bode, a to kozmetike. Kožou sa totiž nielen dostávajú
škodliviny von z tela, ale môžu sa ňou naopak aj dostávať dnu do tela. V
dnešnom svete sa tak deje hlavne prostredníctvom kozmetiky. V porovnaní
s minulosťou dnes ľudia používajú mnohonásobne väčšie množstvo rôznych
kozmetických prípravkov. Väčšina z týchto prípravkov je síce
dermatologicky testovaná, no takmer všetko toto testovanie sa zameriava
len na krátkodobé následky, použitie len jedného prípravku súčasne
(pričom väčšina ľudí používa kombinácie viacerých prípravkov naraz),
prípadne sa študujú a testujú len akútne alergické reakcie. Dlhodobé
štúdie ohľadne zdravotnej nezávadnosti, či dlhodobých alergických
reakcií sa pri kozmetike nevykonávajú. Výrobcovia týchto kozmetických
prípravkov do nich pridávajú rôzne konzervačné látky a iné chemikálie,
ktoré sa spolu s ostatnými zložkami daného prípravku (napríklad kožného
krému, alebo pleťového mlieka) vstrebávajú do kože, kde sa potom môžu
dlhodobo zoskupovať, prípadne hromadiť v priľahlých uzlinách
lymfatického systému. Napríklad pri patologickom rozbore rakovinových
buniek nádorov prsníka sa zistilo, že obsahujú veľké množstvo práve
konzervačných látok pridávaných do pleťových mliek. Z tohto hľadiska je
preto veľmi dôležité nielen pre onkologických pacientov, ale aj pre
zatiaľ zdravých ľudí výrazne obmedziť používanie kozmetiky na nevyhnutné
minimum a tie kozmetické prípravky obsahujúce nežiaduce látky úplne
prestať používať, alebo zameniť za iné, bezpečnejšie. Tu by som ešte
chcel zdôrazniť, že drahá kozmetika sa nerovná zdravšej kozmetike. Z
vlastného prieskumu som totiž zistil, že práve ta drahá kozmetika,
predávaná dokonca v obchodoch so zavadzajúcim menom ako "Nature
Shop"(prírodný obchod) alebo podobné iné skresľujúce názvy, obsahovali
oveľa väčšie množstvo týchto nebezpečných látok. Pri nákupe kozmetiky sa
preto netreba riadiť ich cenou, ale popisom zloženia na zadnej strane
obalu danej kozmetiky. K nebezpečným látkam, ktorým sa treba za každú
cenu vyhýbať patria hlavne:

1. konzervačné latky: všetky zlúčeniny končiace sa na --paraben
(metylparaben, etylparaben, propylparaben, isopropylparaben,
butylparaben, atd.)

2. isopropyl alkohol, známy aj pod názvami: propyl alkohol, propanol,
isopropanol.

Ide o alkohol, ktorý umožňuje bežne sa vyskytujúcemu parazitovi
(Fasciolopsis buscii) dokončiť v ľudskom tele svoj vývojový proces,
potom sa usadiť v pečeni a svojou následnou aktivitou spôsobiť vývoj
rakoviny. Tento parazit, bežne sa vyskytujúci v našom prostredí, má
niekoľko vývojových štádií. Za normálnych okolností sa dostane do tela
človeka a následne sa vylúči von z tela a to ešte v štádiu, kedy nie je
schopný spôsobiť žiadnu ujmu na zdraví a človek jeho prítomnosť v
podstate ani nijako nezaregistruje. Problém nastáva, keď sa z danej
kozmetiky do tela vstrebe isopropyl alkohol, ktorého prítomnosť umožňuje
tomuto parazitovi dokončenie všetkých svojich vývojových štádií. Ak sa
to stane, potom ako už bolo spomenuté, sa tento parazit usadí v pečeni,
začne produkovať vajíčka, ktoré sa ďalej rozširujú do ostatných orgánov
celého tela. Tam sa následne môžu začať vytvárať cysty, ktoré majú
schopnosť ďalej prerasť až do vzniku nádorov.


Časť 2: Správne stravovanie

Vraví sa, že to, čo človek konzumuje, tým sa aj stáva. Tento výrok je
obzvlášť pravdivý pri pacientovi s rakovinou. Veľké množstvo štúdii
potvrdzuje, že práve strava, konkrétne nevhodná strava, je najčastejšou
príčinou vzniku rakoviny. Preto človek s týmto ochorením by mal popri
ostatných faktoroch nevyhnutne zmeniť aj svoj postoj k strave. V
nasledujúcich riadkoch budem v jednotlivých bodoch popisovať zložky
potravy, ktoré by mal bezpodmienečne začať konzumovať a súčasne uvediem
aj tie potraviny, alebo postupy prípravy jedál, ktorým by sa mal čo
možno najviac vyhýbať. Na začiatok by som chcel uviesť niekoľko
všeobecných odporúčaní:

1. Konzumovať potraviny čo možno najviac v surovom stave (okrem mäsa
samozrejme). Nespracované potraviny totiž v sebe obsahujú veľké množstvo
aktívnych vitamínov, minerálnych látok a enzýmov, ktoré sa tepelným
spracovaním znehodnocujú. Napríklad vitamín C je háklivý na teplo. Pri
varení alebo pečení sa takto z potravín pomaly odbúrava a nakoniec aj z
pôvodne výživnej potraviny sa môže stať nutrične bezhodnotne jedlo.
Surové ovocie a zelenina obsahuje aj veľké množstvo enzýmov prospešných
pre boj s rakovinou, no tie po tepelnej úprave sa môžu rovnako úplne
znehodnotiť. Človek tak potom obrazne konzumuje mŕtve jedlo.

2. V žiadnom prípade nekonzumovať žiadne jedlá z mikrovlnnej rúry, či už
ide o jedlá v mikrovlnnej rúre varené alebo len prihrievané. Mikrovlnnej
rúry by sa mal každý človek, nie len ten trpiaci rakovinou, zbaviť. V
mikrovlnnej rúre totiž nedochádza len k všeobecne proklamovanému ohrevu
jedla prostredníctvom rozkmitávania molekúl vody v ňom obsiahnutom, ale
dochádza tam aj k zmene chemickej štruktúry veľkého množstva ostatných
molekúl. Bolo dokonca dokázané, že v potravinách prihrievaných
mikrovlnným žiarením sa vytvárajú dioxíny, ktoré patria medzi jedny z
najtoxickejších látok pre ľudský organizmus a k tomu ešte s veľmi
pomalou dobou ich odbúravania z tela. Pri pokusoch sa rovnako zistilo,
že po konzumácii jedla z mikrovlnky sa chemické zloženie krvi daného
človeka na prechodnú dobu čiastočne zmenilo a svojou štruktúrou
pripomínalo zloženie krvi predrakovinových stavov. Pri občasnom použití
takto, v mikrovlnke pripravenom jedle, má ľudský organizmus schopnosť sa
dostať na pôvodnú úroveň, no pri pravidelnom konzumovaní takto
upravených jedál je vysoko pravdepodobné, že raz telo už nedokáže
napraviť škody týmto napáchané a výsledok môže byť práve rozvoj
rakovinového ochorenia. Mnoho ľudí, ktorí si myslia, že sa správne
stravujú, nepijú, nefajčia, športujú a teda že nemôžu dostať rakovinu,
ak ju nanešťastie dostanú, sa potom čudujú, že ako je to možné. Oni si
totiž neuvedomujú, že práve dlhodoby príjem toxínov z mikrovlnkovej
stravy môže u nich po čase vyvolať rakovinové ochorenie. Výrobcovia
mikrovlnných rúr samozrejme takéto niečo nepripúšťajú a je to aj
pochopiteľné, keďže sú na ich výrobe a predaji životne závislí. Títo
výrobcovia zneužívajú ten fakt, že príčinná súvislosť medzi škodlivosťou
mikrovlnných rúr a ochorením na rakovinu môže predstavovať aj odstup
niekoľkých rokov, číže príliš dlhú dobu na to, aby sa dalo jednoznačne
dokázať, že táto príčinná súvislosť tam existuje. Mnou tuto uvádzané
fakty sa zakladajú na štúdiách a výskumoch nezávislých testovacích
inštitúcii, vedcov a lekárov.

3. Rovnako ako je priamo škodlivá strava z mikrovlnnej rúry, takmer
rovnako nezdravé sú aj jedlá upravované v klasickej plynovej alebo
elektrickej rúre, prípadne vysmážané na oleji. Aj keď sú menej škodlivé
ako tie z mikrovlnky, keďže neobsahujú dioxíny a ostatné škodlivé látky
typicky vznikajuce pri mikrovlnnom ohreve, stále pri nich vznikajú
určité škodliviny, hlavne pri činnostiach ako vyprážanie mäsa alebo
uhľohydrátov (hranolky, strúhanka) na oleji. Okrem toho takto vysoko
tepelne upravené jedlá častokrát strácajú svoju nutričnú hodnotu. Človek
tak potom prijíma proteíny (napr. mäso), ktoré sú telu ťažko
stráviteľné, zeleninu, ktorá stratila väčšinu svojho výživného
potenciálu a podobne. Mnoho alternatívnych lekárov preto odporúča pri
rakovinovom ochorení predať mikrovlnnú rúru, plynovú a elektrickú rúru a
namiesto toho si obstarať odšťavovač. O odšťavovači ešte bude reč v
nasledujúcich riadkoch. Ide totiž o jeden z najzákladnejších a
najpotrebnejších domácich spotrebičov človeka trpiaceho rakovinovým
ochorením.


Potraviny žiadúce:


1. Takmer všetky druhy zeleniny, no najmä: brokolica, karfiol, kapusta,
červená repa (cvikla), mrkva, paradajky, paprika, hlávkový šalát,
špenát, ovsené a jačmenné klíčky, zeler, cibuľa, cesnak, zázvor.

Posledné štúdie ukazujú, že hlavne hlávková zelenina ako brokolica a
karfiol obsahujú veľké množstvo silných protirakovinových látok. Rovnako
hodnotné sú aj mrkva a červená repa. Paradajky zas obsahujú lykopén,
veľmi silný antioxidant. U paradajok je ale jedna výnimka, tie sa
odporúča konzumovať tepelne upravené (vo forme napríklad kečupu,
paradajkovej polievky, paradajkového pretlaku a podobne), keďže lykopén
sa uvoľňuje vo významnej miere až po tepelnej úprave. Rovnako je to s
mrkvou, tu je možno konzumovať tak priamo surovú, v podobe surovej šťavy
ale aj uvarenú napríklad v polievke. Všeobecne sa ďalej odporúča z
týchto druhov zeleniny si robiť zeleninové šťavy (aj miešané, obsahujúce
viacero druhov zeleniny naraz). Pri konzumovaní štiav je tá výhoda, že
je možné naraz skonzumovať, respektíve vypiť šťavy z takého objemu
zeleniny, ktorý by klasickým spôsobom kvôli veľkému objemu bolo ťažké zjesť.


2. Strukoviny

Aj keď strukoviny sa zaraďujú pod zeleninu, dovolil som si ich vyčleniť
do samostatného odstavca. Ide tu hlavne o to, že pri protirakovinovej
diéte by mal človek obmedziť príjem hlavne živočíšnych bielkovín (mäso,
mliečne výrobky, zčasti vajíčka), keďže tie sú pre telo ťažko
stráviteľné a bielkoviny štiepiace enzýmy produkované pankreasom sú v
čase rakovinového ochorenia prednostne potrebné na odstraňovanie
nádorových obalov, ktoré majú tiež bielkovinovú štruktúru. Pri zvýšenom
príjme živočíšnych bielkovín sa tak tieto enzýmy nedostávajú tam, kde sú
najviac potrebné, ale sa spotrebovávajú na trávenie mäsa a iných
bielkovín v tenkom čreve. Z toho dôvodu je potrebné príjem týchto
bielkovín obmedziť a nahradiť ich rastlinnými. No a práve strukoviny ako
hrach, fazuľa alebo sója (geneticky nemodifikovaná a v obmedzenom
množstve) sú výbornými náhradami, pričom navyše k tomu samé obsahujú
niektoré látky, ktoré napomáhajú ich vlastnému tráveniu. Takto potom
nezaťažujú, respektíve neoberajú telo o potrebné proteolitické enzýmy
produkovane pankreasom.

Čo sa týka sóje, tak pri nej je ale potrebné byť opatrný. Sója totiž
obsahuje látky podobné ženským pohlavným hormónom estrogénom, čo v
prípade jej nadmernej konzumácie u rakovinového ochorenia môže
spôsobovať problémy. Okrem toho sója má tendenciu nežiaduco ovplyvňovať
činnosť štítnej žľazy. S jej konzumáciou treba byť preto obozretný,
prípadne ju preventívne z jednálneho lístka úplne vylúčiť, keďže
nežiadúce účinky sóje niekedy prevyšujú jej pozitíva.

 

3. Ovocie

Ovocie rovnako ako zelenina obsahuje veľké množstvo vitamínov,
minerálnych látok a enzýmov. Takmer všetko ovocie je doporučené
konzumovať v surovom stave. Pri ovocí je ale taký malý problém -- v
porovnaní so zeleninou totiž obsahuje oveľa väčšie množstvo cukru. No a
práve pri rakovinových ochoreniach je žiadúce sa cukru vyhýbať, keďže
rôznymi štúdiami bolo dokázané (dokonca za tento objav bola udelená
Nobelova cena), že rakovinové bunky majú tzv. anaeróbny metabolizmus, to
znamená, že namiesto oxidácie cukrov, ako je tomu pri zdravých bunkách,
na získavanie energie používajú kvasenie cukrov. No a kvasenie je omnoho
menej energeticky efektívny spôsob získavania energie v porovnaní s
oxidáciou. Rakovinové bunky tak na výrobu dostatočného množstva energie
pre svoju existenciu potrebujú omnoho väčšie množstvo cukrov. Jedným z
princípov protirakovinovej liečby je teda obmedzenie prísunu cukrov
(sacharidov) do tela. Normálne bunky samozrejme tým, že majú
efektívnejší metabolizmus, si vystačia aj s menším prísunom cukrov, no
rakovinové bunky takéto "hladovanie" môže výrazne oslabiť, prípadne až
zahubiť. Samozrejme, že telo si pri nedostatku cukrov v potrave ich samo
vyrobí z tukových zásob, no takáto premena zvyčajne nestačí úplne pokryť
ich celkový dopyt po cukroch, ktoré rakovinové bunky majú. Obmedzením
príjmu hlavne jednoduchých uhľohydrátov (rafinovaný cukor, biele pečivo,
ale aj cukry v ovocí) je možné takto obrazne povedané spôsobiť
rakovinovým bunkám hladovanie. Ale späť k ovociu. Na jednej strane
obsahuje cukry, na strane druhej tiež obsahuje hodnotné nutričné látky.
Čo teda robiť? Odpoveďou je konzumovať ovocie, ale v obmedzenej miere.
Hlavne sa zamerať na také ovocie, ktoré má hodnotné látky pre boj s
rakovinou. Takým ovocím sú napríklad:

- jahody, čučoriedky, maliny, černice a iné "farebné" lesné plody.
Obsahujú vysoké množstvo vitamínov a antioxidantov

- ananás, obsahujúci hodnotný, bielkoviny štiepiaci enzým bromelain
(bielkoviny štiepiace enzýmy sú pri rakovinovom ochorení veľmi dôležité,
keďže narúšajú nádorové obaly, ktorými sa nádory chránia pred imunitným
systémom -- o tom budem ešte neskôr písať v časti pre doplnky stravy)

- papaya, obsahujúca rovnako hodnotný bielkoviny štiepiaci enzým papain

- červený melón, obsahuje vitamíny, silný antioxidant, veľa vlákniny a
vody, vhodnej na prečistenie čriev a obličiek

- ružové alebo tmavočervené hrozno, vrátané jadierok. Hrozno síce
obsahuje až 20% cukrov, no taktiež hlavne v šupkách a vnútri jadierok
disponuje ohromne silnými antioxidantami. Preto občas s mierou je treba
ho konzumovať spolu s jadierkami, ktoré sa v zuboch rozdrvia

Upozornenie: Čo sa týka všetkej rastlinnej potravy, teda tak ovocia,
zeleniny ako aj strukovín, preferované sú v organickej, respektíve bio
kvalite. To znamená, že pri ich pestovaní neboli používané žiadne umelé
hnojivá, pesticídy ani herbicídy a taktiež, že sú pôvodné, prírodné a
nie geneticky modifikovane. Pri konzumácii príliš chemikáliami
znečistených plodín totiž hrozí riziko, že tieto chemikálie môžu v tele
človeka napáchať viac škody ako prospešné látky úžitku. Rovnako dôležité
je konzumovať čerstvé, nenahnité plodiny, keďže aj pri miernom nahnití
sa môžu na nich vyskytovať plesne a huby pre ľudský organizmus značne
toxické.


4. Celozrnné pečivo (celozrnná pšenica, ovos, pohánka, jačmeň, raž).

Napriek tomu, že pečivo predstavuje uhľohydráty, v prípade celozrnného
pečiva sú to prevažne zložité uhľohydráty, ktorých trávenie a
transformácia na jednoduché uhľohydráty trvá dlhšiu dobu, preto
nepredstavuje až také riziko ako biele pečivo. Okrem toho celozrnné
pečivo obsahuje veľké množstvo užitočných minerálnych látok


5. Vajíčka na mäkko

Niektorí výživoví odborníci považujú vajíčka za takmer dokonalú potravu,
obsahujúcu vyvážený pomer bielkovín, uhľohydrátov, vitamínov a
minerálov. Treba ich ale konzumovať na mäkko, pretože vtedy sa v nich
ešte zachovávajú určité veľmi prospešné enzýmy. Keďže vajíčka môžu byt
pre niektorých ľudí ťažko stráviteľné, v prípade protirakovinovej stravy
sa odporúča ich konzumácia, ale s mierou. Jedno, maximálne 2 vajíčka na
mäkko denne, alebo každý druhý deň by malo byt v poriadku. Ak ich niekto
nemá rád, nemusí ich požívať, dajú sa nahradiť inými zložkami potravy,
hlavne strukovinami obsahujúcimi rastlinné bielkoviny, prípadne
doplnkami výživy s obsahom vitamínov, minerálov a enzýmov


6. Orechy -- vlašské, lieskové, kešu, brazílske, mandle (nesmažené)

Orechy všeobecne obsahujú veľké množstvo minerálnych látok a stopových
prvkov (ako napríklad selén) málo sa vyskytujúcich v ostatnej potrave.
Okrem toho obsahujú veľa tzv. dobrých olejov, omega 3,6 mastne kyseliny,
bielkoviny a enzýmy a iné látky prospešné buď ako nutričné látky,
prípadne látky s protirakovinovými účinkami. Pri ich konzumácii je
potrebné ich dôkladne rozhrýzť a rozžuvať v ústach -- zjednoduší sa tým
ich trávenie a následné vstrebávanie prospešných látok do krvi


7. Tekutiny

Preferovanými tekutinami na pitie by mala byt čistá voda (nie sóda),
zeleninové šťavy, občasné ovocné šťavy, bylinkové čaje (neprisladzované)


8. Dostatočný, ale nie nadmerný príjem solí, ideálne chloridu draselného
(KCL)

Telo si udržiava svoju vnútornú PH rovnováhu krvi vo veľmi úzkom
rozpätí. Na udržiavanie tejto rovnováhy využíva kyseliny na jednej
strane a zásady na strane druhej. Musí mať preto dostatočný počet
substancií z obidvoch skupín, aby mohlo promptne reagovať na vznikajúce
potreby. Na strane kyselín sú to prevažne kyselina chlorovodíková (HCL)
produkovaná v žalúdku. Na jej produkciu telo potrebuje hlavne dostatok
chlóru (vodík je bežne dostupný z vody), no a chlór získava prevažne zo
soli. Soľ môže byt chlorid sodný alebo chlorid draselný. Ideálne by bolo
získavať ho z chloridu draselného, keďže zvyšný draslík je pre telo
veľmi užitočný minerál. Naopak, ak ho je telo nútené získavať z chloridu
sodného (kuchynská soľ), potom mu ostáva sodík, ktorý je pre telo
toxický a môže spôsobovať hlavne zvýšenie krvného tlaku ale okrem toho
aj celý ďalší súbor rôznych akútnych či chronických ochorení. Soliť by
sa preto malo prevažne chloridom draselným, problém ale je v tom, že ho
nie je možné nikde dostať kúpiť. Jediné čo sa dá zohnať je zmes chloridu
sodného a draselného, čo nie je síce ideálne, ale stále lepšie ako
klasická kuchynská soľ. Ďalším riešením je konzumácia potravín, ktoré
prirodzene obsahujú chlór. Tým ale samozrejme nemyslím chlórovanú vodu,
v ktorej sa nachádza čistý chlór ako plyn, ten je totiž v takejto podobe
pre človeka toxický. Chlór v potrave je vždy naviazaný na iný prvok,
číže vo forme pre človeka netoxickej.

Čo sa týka PH prostredia, tak okrem kyseliny chlorovodíkovej na strane
kyselín sú tam ďalej oxid uhličitý (vydýchavaný a kontrolovaný pľúcami).
Na strane zásad sú to hlavne vápnik a magnézium. Ak telo nedisponuje
dostatočným množstvom kyseliny chlorovodíkovej, začne ju nahrádzať
metabolickými splodinami, čo pre organizmus v konečnom dôsledku pôsobí
degradujúco s celou paletou možných chorôb od rakoviny, cukrovky až po
eventuálnu slepotu. Na strane druhej ak nedisponuje dostatočným
množstvom vápnika a horčíka na strane zásad, začne ich získavať z kostí,
čo opäť môže viesť k rôznym chorobám, napríklad osteoporóze. V
hierarchii dôležitosti zabezpečovania životných funkcií je PH krvi na
prvom mieste, jeho hoci aj krátkodobé narušenie by znamenalo okamžitú
smrť, preto sa ľudské telo snaží toto PH zabezpečiť vždy prioritne, aj
keby na to malo použiť síce nevhodné, no v danom čase jediné dostupné
prostriedky (metabolické splodiny na jednej strane, alebo vápnik a
horčík odbúravaný z kostí na strane druhej). Je preto dôležité, aby telo
v dlhodobom horizonte disponovalo tak zdravými kyselinami ako aj
zdravými zásadami.


Potraviny nežiadúce:


1. Cukrovinky, sladkosti, zákusky, keksy, čokolády (okrem horkej 70% a
viac) a podobne

Pre človeka trpiaceho rakovinou by tieto veci mali byť absolútne tabu.
Obsahujú totiž veľké množstvo jednoduchých cukrov (ktoré rakovinové
bunky majú rak rady), tukov, zaťažujú trávenie a zamorujú tráviaci
systém, pečeň a žlčník


2. Mäso, mlieko, mliečne výrobky

Ako som sa už zmienil pri popise strukovín, mäso je pri protirakovinovej
liečbe absolútne nežiadúce. Mäso, to je v podstate synonymum pre
bielkoviny, no a živočíšne bielkoviny sú pravé tým, čo najviac oberá
telo o nepostrádateľné a pre boj s rakovinou nevyhnutne proteolitické
enzýmy (trypsín a chymotrypsín) produkované pankreasom. Ak telo prestane
produkovať dostatočné množstvo týchto enzýmov, alebo keď sa všetky
spotrebujú na trávenie masa, potom ich nezostane v tele dosť na boj
proti nádorom. Hlavnou funkciou týchto enzýmov totiž býva odstránenie
nádorových obalov, ktorými sa nádory chránia pred imunitným systémom.
Takto "odhalené" nádory bez ochranného obalu sú potom ľahkým terčom pre
imunitný systém, ktorý ich následne usmrtí a odstráni z tela. V prípade
ak sa človek nevie zriecť mäsa úplne, tak aspoň ho treba výrazne
obmedziť a uprednostniť tzv. biele mäso z kurčiat a rýb, pred červeným
mäsom z hovädzieho a bravčového.

Čo sa týka mlieka, tak to rovnako ako mäso obsahuje vysoké množstvo
živočíšnych bielkovín, hoc nie tak veľa ako mäso, no a k tomu mlieko
zvykne zahlieňovať telo a tým mu brániť v eliminácii nečistôt, prípadne
brániť efektívnej absorpcii živín z tenkého čreva do krvi. Propagovaný
vápnik, ktorý mlieko obsahuje sa dá jednoducho nahradiť vápnikom
prijímaným v zelenine, strukovinách, prípadne doplnkami výživy.


3. Alkohol

Veľmi dôležitým prvkom v liečbe je vystríhať sa konzumácii alkoholu. Ten
totiž jednak značne zaťažuje pečeň, zvyšuje hladiny cukru v krvi, čo je
ako už bolo popísané nežiaduce a látky na ktoré sa metabolizuje značne
oslabujú telo a jeho celkovú schopnosť boja proti chorobám.


4. Rôzne sladené nápoje typu Coca Cola, Sprite, Mirinda a podobne

Tieto nápoje obsahujú vysoké množstvo cukrov a častokrát aj rôznych
prídavných látok ako farbivá, konzervačné látky a podobne, teda látky,
ktoré zbytočne zaťažujú pečeň. Tieto nápoje rovnako môžu spôsobovať
vyplavovanie dôležitých minerálov ako vápnik a magnézium a tým narúšať
celkové vnútorné PH prostredie (krvi alebo medzi- a vnútrobunkového
prostredia). Tuto by som ešte chcel s výkričníkom zdôrazniť, že riešením
nie je konzumácia ani tzv. light (ľahkých) nápojov, tie totiž obsahujú
umelé sladidlá ako aspartám, čo je pre telo ešte oveľa horšie ako
samotný cukor. Najčastejšie požívaným nápojom ľudí liečiacich sa na
rakovinu by mala byt voda, zeleninové (pripadne občas aj ovocné) šťavy a
bylinkové čaje.


5. Margaríny

Aj keď na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že margaríny, keďže sú
rastlinného pôvodu, tak sú aj zdravšie, no v skutočnosti je to omyl.
Margaríny sú síce vyrábané z rastlinných olejov, ale podliehajú procesu
rafinácie, tiež nazývanom hydrogenizácia, pri ktorom sa mení ich
chemická štruktúra vložením extra atómu vodíka. Tým sa ale úplne zmení
ich podstata a tak z pôvodne zdravého rastlinného oleja sa stane
nezdravý, ba priam zdraviu škodlivý margarín. Bolo dokázané, že napriek
tvrdeniam výrobcov margarínov o ich zdraviu prospešnosti, konzumovanie
margarínov spôsobuje zvyšovanie zlého cholesterolu v krvi, kôrnatenie a
upchávanie ciev, čo v konečnom dôsledku môže viesť až k infarktom a
mozgovým mŕtviciam. V tomto prípade je maslo, aj keď je živočíšneho
pôvodu, oveľa zdravšie ako margarín. Maslo obsahuje niektoré v tukoch
rozpustné vitamíny (A, D a E) a jeho užívanie v rozumnej miere ma viac
pozitívnych ako negatívnych účinkov.


6. Ostané rafinované oleje

Ide o oleje, ktoré sa vyprodukovali procesom rafinácie. Prevažne sa na
slovenskom trhu jedná o oleje z repky a sóje. Slnečnicové a olivové
oleje lisované za studena sú odporúčané ako zdravšie.


7. Niektoré doplnkové potraviny alebo predmety denného použitia
obsahujúce škodlivé látky

Do tejto kategórie by som zaradil hlavne chlórovanú alebo fluórovanú
vodu z vodovodu. Obidva tieto chemické prvky vo svojej podobe, v akej sa
nachádzajú vo vode, sú pre ľudské zdravie škodlivé. V prípade
chlórovanej vody z vodovodu sa dá chlóru čiastočne zbaviť tak, že po
napúšťaní vody do pohára alebo fľaše sa nechá niekoľko minúť, prípadne
aj hodín odstáť. Počas tej doby zvyčajne chlór z vody vyprchá. V prípade
fluóru je to horšie, ten sa odstátím neodstráni a preto je potrebné
takúto vodu radšej vôbec nepiť a nahradiť ju kupovanou minerálnou alebo
stolovou vodou vo fľašiach. Fluór sa taktiež vyskytuje vo všetkých
bežných zubných pastách (Colgate, Signal a podobne). Tento fluór v
zubných pastách reaguje s amalgámom v zuboch, následkom čoho sa
vytvárajú halogény, zdraviu škodlivé látky. Treba preto sa snažiť
zadovážiť si v obchodoch so zdravou výživou také zubné pasty, ktoré
neobsahujú fluór. Aby nedošlo k nedorozumeniu: fluór je síce prospešný
pre zdravý vývoj kostí a zubov. Jedna sa o prírodný fluór, tzv. fluorid
vápenatý (CaF2). Do zubných pást sa ale pridáva fluorid sodný alebo
aminfluorid, ktoré sú pre ľudský organizmus škodlivé. Niektoré štúdie
dokonca predpovedajú súvislosť medzi fluórom a hliníkom (napríklad z
hliníkových príborov alebo hrncov), ktoré ak sa v ľudskom tele vyskytnú
súčasne, tak vytvoria zlúčeniny ničiace nervové bunky s následným
vypuknutím alzheimerovej choroby.

Čo sa týka stravy, tak hore uvedené odporúčania by mali predstavovať
také nutné jadro užitočných informácii pre človeka liečiaceho sa na
rakovinu. Je možné, že som na niektoré prospešné veci zabudol alebo ich
prehliadol, preto rád privítam vaše pripomienky a rady. Samozrejme aj ja
sám neustále študujem a dozvedám sa nové skutočnosti, preto je vysoko
pravdepodobné, že túto časť budem priebežne dopĺňať o ďalšie užitočné
rady a informácie.


Časť 3: Potravinové doplnky


Takže po predošlých dvoch častiach venovaných detoxifikácii tela s
následnou úpravou stravovania sa dostávam takpovediac k jadru
protirakovinovej liečby. V tejto časti uvediem rôzne doplnky stravy,
vitamínové preparáty a iné prírodné prípravky, ktoré by mali v konečnom
dôsledku viesť k vyliečeniu rakovinového ochorenia. Hlavným efektom
týchto prípravkov je samotné odstraňovanie rakovinových buniek (tzv.
priamy účinok), no zároveň pôjde o výrazné posilnenie samotného
imunitného systému, ktorý predstavuje najsilnejšiu a doposiaľ
neprekonanú zbraň proti rakovine. Na prvý pohľad sa môže jednať o veľké
množstvo rôznych prípravkov, ktoré môže človeka vyľakať. Preto som sa
rozhodol, že obsah tohto oddielu rozdelím do dvoch častí -- prvá časť
bude obsahovať veci, ktoré sú pre úspešné vyliečenie rakoviny
postačujúce a nevyhnutné. V druhej časti uvediem ďalšie doplnkové
prípravky, ktoré si človek trpiaci rakovinou podľa vlastného uváženia
môže zaobstarať či už jeden, dva alebo viacero z nich. Závisí to
samozrejme od štádia ochorenia, veku, a celkového zdravotného stavu
človeka. Prvá časť bude obsahovať prostriedky postačujúce k úspešnému
vyliečeniu aj toho posledného štádia rakoviny, preto bude logicky
postačujúca aj pre akékoľvek nižšie štádium.


Nevyhnutné prípravky:


1. Kvalitný multivitamín (na slovenskom trhu je ním napríklad "Zelený
Zdroj")

Pri stave dnešných masovo produkovaných potravín bežne dostupných v
obchodnej sieti je vysoko pravdepodobné, že aj pri najlepšom úsilí sa
nepodarí človeku z nich získať všetky potrebné nutričné zložky, či už
ide o vitamíny, minerálne látky, stopové prvky alebo enzýmy. Príčinou je
fakt, že už vyše 100 rokov sa praktizuje tzv. intenzívne
poľnohospodárstvo, ktoré z pôdy dlhodobo odčerpáva výživné látky. Umelé
prihnojovania väčšinou obsahujú len základné minerály potrebné pre rast
plodín, no mnohé užitočné látky pre ľudské zdravie už nie. Preto je
potrebné užívať kvalitný multivitamín pre doplnenie prípadného deficitu.


2. Bielkoviny štiepiace enzýmy

Ako som už v predchádzajúcich častiach viackrát naznačil, jednou z
hlavných zbraní proti nádorom sú bielkoviny štiepiace enzýmy. Nádory sa
zvyčajne zvyknú obaliť proteínovým obalom, ktorým sa chránia pred
napadnutím imunitným systémom. Bielkoviny štiepiace enzýmy dokážu tieto
obaly narušiť, ba priam rozpustiť a odhaliť tak nádor pre následný zásah
imunitného systému. Telo si produkuje tieto enzýmy v pankrease, no
vekom, zhoršeným všeobecným zdravím, zlou životosprávou, nedostatkom
určitých vitamínov alebo minerálov pre tvorbu týchto enzýmov, sa ich
produkcia pankreasom môže znížiť, prípadne úplné zastaviť. V prípade
takto nedostatočnej produkcie sa potom nedostáva telu potrebné množstvo
enzýmov, ktorými by bojovalo proti vznikajúcemu počiatočnému vývinu
nádorov. Po čaše takto zaobalené nádory rastú až do štádia keď sú
dostatočne veľké a spozorovateľné, číže v čase, kedy sa ľuďom zvyčajne
diagnostikuje rakovina. Tieto enzýmy sa dajú dopĺňať rôznymi prípravkami:

a.) proteolitické enzýmy ako Trypsín a Chymotrypsín, obsahujú ich
prípravky napríklad Wobenzym (dostať kúpiť na Slovensku) alebo Megazym
(treba si ho objednať a nechať zaslať z USA)

Tablety s týmito enzýmami je potrebné užívať na lačno, minimálne 15-20
minút pred jedlom a zapiť ich minimálne 2 až 3 dcl tekutín. V kyslom
prostredí žalúdka sa totiž deaktivujú, preto je potrebné, aby po užití
prešli rýchlo žalúdkom (prázdnym) do tenkého čreva, kde sa následne
rozpustia a vstrebú do krvi.


b.) rastlinné bielkoviny štiepiace enzýmy ako Bromelain, Papain,
Serapeptidaza

Výhodou týchto enzýmov je to, že nie sú citlivé na kyslé žalúdočné
prostredie, preto je ich možné užívať aj s jedlom, no stále výhodnejšie
je ich brať pred jedlom ako u predošlej skupiny, a to preto aby sa
zbytočne nespotrebovali na trávenie jedla, ale prednostne na ničenie
obalov nádorových buniek a následne na odstraňovanie metabolických
zvyškov z nich, ktoré by mohli teoreticky spôsobovať zápaly.


c.) Trypsín a Chymotrypsín pre vnútrožilové použitie

Táto možnosť je určená prevažne lekárom (ktorí by boli ochotní to
pacientom podávať), prípadne je možné si tieto prípravky zaobstarať a
aplikovať pomocou buď známeho lekára alebo známou zdravotnou sestrou, to
znamená ľuďmi, ktorí by to aplikovali pacientovi v domácom prostredí.
Problémom je, že tieto prípravky pre vnútrožilové použitie sa na
Slovensku a v Čechách na nátlak určitých lobistických kruhov prestali
pred pár rokmi vyrábať a zohnať ich je možné už len na Ukrajine alebo v
Rusku, kde sa zatiaľ ešte stále vyrábajú. Mnohí onkologickí pacienti,
liečiaci sa alternatívne, si ich nechávajú kupovať v lekárňach na
Ukrajine a následne zasielať na Slovensko. Trochu háklivou vecou u
týchto prípravkoch je to, že sa musia skladovať v chladničke. Pri ich
preprave v nechladenom prostredí hrozí ich znehodnotenie. Odporúčal by
som preto si ich zadovážiť radšej osobne a prepravovať ich z Ukrajiny na
Slovensko autom v prenosnej chladničke, čo môže byt trocha
problematické, no zaručene bezpečnejšie ako ich kupovanie od neznámych
sprostredkovateľov.


3. Vitamín B17 (leatrile, nitroside)

Tento vitamín na Slovensku nie je možné kúpiť ako samostatný vitamínový
preparát, ale našťastie existujú jeho prírodné zdroje. Najväčší obsah
vitamínu B17 majú horké marhuľové jadierka. Existujú aj sladké jadrá,
tie ale neobsahujú dostatočné množstvo tohto vitamínu -- pravé vitamín
B17 dáva jadrám horkastú chuť. Zaobstarať sa dajú jednoducho vylupovaním
kostiek marhúľ, prípadne sa dajú kúpiť už hotové vylúpané jadierka. Na
Slovensku zatiaľ nepoznám obchod, ktorý by ich predával, no existujú
internetové obchody v Nemecku a v Anglicku, kde je možné si ich objednať
a poštou zaslať na Slovensko. Čo sa týka dávky ich užívania, tak pre
onkologických pacientov sa odporúča denne zjesť od 30 do 50 jadierok na
viackrát, teda napríklad 4x denne po 10 jadierok. Pre informáciu: 1
jadierko obsahuje približne 30 mg vitamínu B17. Niektoré zdroje
alternatívnej medicíny uvádzajú, že ak by zdravý človek zjedol každý deň
8 jadierok, bolo by nemožné aby vôbec kedy v živote ochorel na rakovinou.

Stručný princíp fungovania vitamínu B17 je nasledovný: Molekula vitamínu
B17 je tvorená štyrmi molekulami: dvoma molekulami glukózy, jednou
molekulou kyanidu a jednou molekulou benzaldehydu. Kyanid aj benzaldehyd
sú prudké jedy, ale zlúčené do molekuly vitamínu B17 sú neškodné.
Rakovinové bunky sa vyznačujú veľkou chuťou pre glukózu, ktorú
anaeróbnym metabolizmom využí


späť na zoznam
 


 
ALERGIA - prirodná liečba
01.12.2009 12:44:49
Magická sila dubovej kôry
01.12.2009 12:33:08
Efektívne a netoxické metódy boja s rakovinou
01.09.2009 19:29:01
Výživová (metabolická) liečba rakoviny
01.09.2009 19:23:17
Kyvadlo
24.08.2009 22:24:14
Mladý jačmeň
05.08.2009 21:27:01
Konopné semienko
04.08.2009 19:51:20
PICKLES - KVASENÁ ZELENINA
29.07.2009 20:54:18
DULA
29.07.2009 20:51:06
Kefír
29.07.2009 20:45:24
 
úvod | recepty | články | diskusné fórum | na stiahnutie | kontakt
Redakčný systém cez Webpodpora.sk